Verhaalsonderzoek naar vermogensbestanddelen

In gerechtelijke procedures is het zinvol om te weten of de wederpartij bezittingen heeft en of deze vatbaar zijn voor een beslaglegging. Riscon beschikt over diverse zoekprogramma’s die gegevens uit openbare bronnen op snelle wijze kan combineren.

Opties voor onderzoek

  • Onderzoek in openbare bronnen
  • Telefonisch verzamelen van informatie
  • Statische/dynamische observaties
  • Administratief onderzoek/analyseren van gegevens