Omkoping

“Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst”.

Omkoping/corruptie komt op alle niveaus binnen een onderneming voor. Een medewerker kan zich bijvoorbeeld laten ‘betalen’ om zijn bevoegdheid foutief aan te wenden.

 Aanwijzingen voor onregelmatigheden kunnen zijn

  • ‘Vaste’ leveranciers die zaken doen met inkopers
  • Praktisch altijd aanwezig (laat zich nooit ‘vervangen’ bij vakanties, nooit ziek)

  

Opties voor onderzoek

  • Administratief/financieel onderzoek
  • Observatie
  • Proefaankoop