Controle medewerkers buitendienst

Voor medewerkers die vanwege hun werkzaamheden vaak buiten de deur zijn, vervaagt de grens tussen werk en privé nog wel eens. Door het ontbreken van toezicht valt dit meestal niet volledig te vermijden. Indien u het vermoeden heeft dat de balans te ver doorslaat naar besteding aan privé tijd tijdens werkuren, kan het rendabel zijn om zowel preventief als repressief een controle te laten uitvoeren.

Aanwijzingen voor onregelmatigheden kunnen zijn

  • Onregelmatigheden in (klant)bezoekrapportages
  • Indienen van onjuiste declaraties
  • Het niet op de juiste wijze voeren van een kilometerregistratie
  • Het zich niet houden aan afgesproken werktijden
  • Onverklaarbare verschillen in de handelsvoorraad
  • Privébezoeken in werktijd
  • Hoge telefoonrekeningen
  • Onbereikbaarheid

 

Opties voor onderzoek

  • Het (dynamisch) observeren van de betreffende medewerker
  • Eventueel met behulp van een track and trace volgsysteem

 

Om zo efficiënt mogelijk het onderzoek te verrichten, is het belangrijk dat er actuele informatie wordt verkregen over zowel de werknemer alsmede over de afgesproken werktijden, bezoekadressen en routes.