Beslaglegging

Riscon verzorgt de volledige planning en coördinatie van het bewijsbeslag

  • Verlenen van hulp bij de voorbereiding en toetsing van het verzoekschrift.
  • Vooronderzoek naar de beslaglocatie
  • Het opstellen van een draaiboek
  • Samenbrengen van onderzoeks- en automatiseringsdeskundigen en deurwaarder(s)
  • Regelen assistentie van de HOvJ en de slotenmaker
  • Uitvoering van het beslag: het zoeken naar bewijs

 

Riscon verzorgt de gerechtelijke bewaring

  • Kopiëren en retourneren van de originele gegevens(dragers)
  • Beveiligde opslag

Na toestemming van de rechtbank of de beslagene verzorgt Riscon eveneens het inhoudelijk onderzoek op hetgeen in beslag is genomen. Meer specifieke informatie over het bewijsbeslag vindt u op onze website www.bewijsbeslag.nl.